De gezonde muzikant

Nu studeer ik de Master Music Therapy op Codarts in Rotterdam. In deze studie kan ik eindelijk mijn liefde voor muziek, en mijn interesse in wat de mens beweegt en motiveert, combineren.

Mijn masterthesis gaat over het inzetten van muziektherapeutische interventies bij jonge mensen die kampen met negatief zelfbeeld of een depressie. Vaak heeft dit grote gevolgen en kan een burnout of verslaving ontstaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk om vroeg in te grijpen.

 

Omdat tijdens zo’n stressvolle periode de liefde voor muziek af kan nemen, kan muziektherapie helpen om je nieuwe perspectieven te geven.

In muziektherapie wordt er gepraat, net als in reguliere (psycho)therapie, maar ook gespeeld. Muziek wordt ingezet als therapeutisch hulpmiddel, ontdaan van enige vorm van moeten of presteren.

Het doel is om (weer) tot volledige ontplooiing te komen, verdrongen of geblokkeerde emoties op te sporen en door te werken in associatieve improvisaties. Een ander belangrijk doel is het bereiken van zelfactualisatie door opsporing van jouw negatieve zelfbeeldschema’s, en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen. Dit doen we door het bewust maken van eigen voorkeuren en persoonlijke grenzen in allerlei muzikale oefensituaties en experimenten. Soms liggen de dingen in de war en moet je een nieuw verhaal bedenken, door er een verhaal of lied van te maken geef je het een plek.

 

 

Podiumangst & de draak

 

Muzikanten of musici (ik gebruik beide termen door elkaar, soms klinkt musicus een beetje hoogdravend) zijn vaak extra gevoelig voor podiumangst, de meesten hebben extra voelhoorns voor de kleinste veranderingen in gezichtsuitdrukkingen bijvoorbeeld. Eén gapende man in het publiek brengt je al een negatieve gedachte, je draak: “zie je wel dat het waardeloos is wat ik hier sta te doen”. Zoiets.

 

Podiumangst wordt niet als een aparte stoornis gezien in de DSM-IV (diagnostisch handboek voor psychologen/psychiaters). Je kan het zien als een subvorm van sociale fobie, in de vorm van beoordelingsangst (de kritische ogen die op je gericht zijn) of performanceangst (als je een buitengewone prestatie moet leveren voor een groep). Meestal is podiumangst een symptoom van dieper gelegen problemen: een trauma, negatief zelfbeeld of cognitieve stoornissen: vaak wordt de prestatie verbonden aan het zelfbeeld en dan wordt falen wel heel ingewikkeld…

 

Als ervaringsdeskundige en door mijn specialisatie op dit onderwerp kan ik helpen de angst in beeld te brengen, hanteerbaar te maken en daarmee de herstelmogelijkheden te vergroten. De angst zal hierdoor verminderen maar: je kan het niet uitbannen. Het is niet zo realistisch om zonder angst door het leven te willen maar wel een uitdagende carrière te ambiëren. Angst is functioneel: het zorgt voor een goede focus waardoor het lichaam zich kan voorbereiden op de prestatie, maar als de angst versterkt wordt door elke keer toch weer door te gaan, dan wordt het probleem steeds groter.

@2017 Jose Pouwels // website by MoodVisions